a) Vrndavana
b) JagannathPuri
c) Badarikashrama
d) Rameswaram

The correct answer is
c) Badarikashrama