Srimad Bhagavatam: Canto 10, Chapter 53 – Krishna Kidnaps Rukmini