a)   Srila Vyasadeva
b)   Narada Muni
c)   Suta Gosvami
d)   Saunaka Muni

The correct answer is
a)   Srila Vyasadeva