a) Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya, Paramhamsa.
b) Bahudaka, Parivrajakacharya, Paramhamsa, Kutichaka.
c) Paramhamsa, Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya.
d) Parivrajakacharya, Kutichaka, Bahudaka, Paramhamsa.

The correct answer is
a) Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya, Paramhamsa.