a)     Vibhu
b)     Susena
c)     Svayambhu
d)     Raivata

The correct answer is
d)     Raivata