a) Jnana-yoga, dhyan-yoga and karma-yoga
b) Jnana-yoga, karma-yoga and bhakti-yoga.
c) Dhyan-yoga, karma-yoga and bhakti yoga.
d) Jnana-yoga, dhyan-yoga and bhakti-yoga.

The correct answer is.
d) Jnana-yoga, dhyan-yoga and bhakti-yoga.