a) Kuvalyapida.
b) Airavata.
c) Hastiraj.
d) None of the above.

The correct answer is
b) Airavata.