a)   Mahavana
b)   Vrindavana
c)   Badrikashrama
d)   Haridwar
 
The correct answer is
c)    Badrikashrama