a) Sri Isopanisad, Srimad Bhagavatam
b) Srimad Bhagavatam, Sri Isopanisad
c) Nectar of devotion, Srimad Bhagavatam
d) Srimad Bhagavatam, Nectar of devotion

The correct answer is
c) Nectar of devotion, Srimad Bhagavatam